Zbytiny rodeo

Československý Pony Express

Přeprava pošty Pony Expressu

Na určených místech zřídí postmasteři poštovní úřad XP (Post Office). Na tomto úřadě je možno podat zásilku s určením místa doručení. V případě, že si chce odesílatel sám vyzvednout zásilku v určeném Post Office XP, nemusí být ofrankována. Chce-li, aby následně přišla zásilka státní poštou, musí ji před podáním na Post Office XP ofrankovat. Postmasteři označí zásilku poštovním razítkem XP v místě podání a v místě určení (např. Suchdol, Studánky). Podrobnosti o práci postmasterů jsou v Závazných pokynech poštovních zmocněnců XP a v Dodatcích.


Novinkou, rozšiřující služby XP, kterou projednávali na mezinárodní schůzce šéfové Evropského Pony Expressu, je možnost poslání zásilky do jiného státu s následným vrácením státní poštou. Služba bude fungovat následujícím způsobem:

Zásilka je označena v levém dolním rohu speciálním razítkem, platným pro celý EXP. Je poslána Pony Expressem bez známky a s vyplněnou adresou. Odesílatel předá postmasterovi finanční obnos, který se rovná ceně známky v daném státě plus administrativní náklady (např. při výměně korun za marky). Částka je postmasterům pro daný rok určena. Takto vypravená zásilka je v určeném státě ofrankována a poslána zpět státní poštou. Samozřejmě to znamená, že zásilky jsou posílány i z jiných států k nám.

Na Post Office XP vyvěšuje postmaster seznamy stanic, do kterých lze v daném roce poslat zásilky.

Žádné komentáře