Zbytiny rodeo

Československý Pony Express

Desatero jezdce Pony Expressu

1. Jezdcem Pony Expressu se může stát pouze westernový jezdec, splňující tyto podmínky:


- westernová výstroj - klobouk, červená košile s dlouhým rukávem, vysoké boty


- westernová výzbroj - sedlo, uzdění (páka, hackamore)


- westernový styl jízdy - californský, texaský


- přiježdění koně - neck reining


- vztah k westernovému ježdění


2. Je starší 18 let (mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce), během služby nepožívá alkohol.

3. Má splněny všechny náležitosti člena a je pověřen předákem větve k převozu pošty - podpis přísahy.

4. Nese plnou zodpovědnost za zdraví svoje i koně při přepravě i při jízdě s poštou.

5. Podřídí se pokynům svých představených. Po vykonání může podat protest.

6. Obsadí s koněm svůj úsek včas.

7. Zná perfektně svůj úsek a převzatou poštu veze ve dne i v noci.

8. Je zodpovědný za bezpečnost lidí i koní při předávce pošty.

9. Poměr rychlosti a bezpečnosti jízdy s poštou volí podle svých zkušeností.

10. Během konání celé jízdy Pony Expressu podřídí svůj postoj v nastalých situacích jedinému cíli: POŠTA MUSÍ BÝT DORUČENA.

Žádné komentáře