Zbytiny rodeo

Československý Pony Express

ČESKOSLOVENSKÝ PONY EXPRESS

- štafetová přeprava pošty na koních dle historického Pony Expressu v USA v letech 1860-61. Délka úseku od jednoho předávacího místa ke druhému je cca 20 km.

V letošním roce uplyne již dvacet dva let od doby, kdy se zrodila myšlenka Československého Pony Expressu a její postupná realizace v praxi. Ti, kteří nejsou pamětníky Čs. Pony Expressu v "plenkách" si dnes již sotva představí tu haldu problémů s praktickým uskutečněním jízdy Pony Expressu a westernovým ježděním vůbec. Přátelé, vždyť se psal rok 1984, a to byla, jak my dnes říkáme těžká totalita. Ale právě i v té době existovali nadšenci, kteří si svou vysněnou představu o romantice Divokého Západu nenechali vzít a naopak ji povýšili na svůj životní styl. Realita všedních dnů však nebyla tak romantická, když tito kovbojové - průkopníci postupně prosazovali westernové ježdění, které bylo v tehdejším vzkvétajícím socialistickém Československu považováno za propagaci prohnilého kapitalistického řádu Západu. Situace nebyla růžová ani při pořizování výstroje a výzbroje jezdců i koní. Avšak chuť a touha být westernovým jezdcem dodávaly těmto pionýrům Divokého Západu na Východě" na činorodosti a světlo světa spatřily podomácku vyrobené kožené vesty, chapsy, ostruhy, sedlové brašny, uzdění na koně ba i westernová sedla a mochilla pro Pony Express. Obtížnost zhotovování těchto westernových potřeb však nespočívala pouze v manuální zručnosti, ale hlavně ve vyschlých informačních pramenech. Jednoduše řečeno, k dispozici bylo tenkrát malé množství dobových fotografií westernových jezdců nebo různá pohádková vyprávění o recích Divokého Západu a jejich hrdinném boji proti padouchům. Nejkvalitnějšími prameny však byly westernové časopisy.

    O všech těchto obtížích se zmiňujeme proto, aby si každý uvědomil, v jakém společenském prostředí se povedl tento husarský kousek, tj. odstartovat v roce 1985 1. ročník jízdy ČsXP, a tím pomoci ke zviditelňování westernového dění v naší republice.

    Od těchto dob prošel ČsXP velkým vývojem. S přibývajícími zkušenostmi byla zdokonalena organizace a struktura. Od roku 1991 se stal organizátorem jízdy ČsXP Corral Westerners International (dále XPC). Původní Třináctero jezdce Pony Expressu bylo přepracováno na Desatero (viz Charta), ve kterém jsou obsaženy všechny povinnosti jezdce ČsXP. Velmi důležitým bodem v Desateru je bod 6 - Jezdec obsadí s koněm svůj úsek včas. "Včas" však neznamená v terminologii jezdců XP nikdy přesnou hodinu. Připomínáme, že časy předávek pro celou trasu jsou jezdcům sdělovány již v červnu a od té doby je každý jezdec XP povinen vše podřídit tomu, aby obsadil svůj úsek včas. Ve hře je několik elementů, jako jsou připravenost jezdce, připravenost koně, variabilita terénu a nepřízeň počasí. Toto vše může ovlivnit časovou délku jednotlivých úseků, a proto je potřeba, aby každý jezdec čekal připraven na své předávce dříve, než je teoretický výpočet. V opačném případě, kdy dojde ke zpoždění za teoretickým výpočtem, čeká jezdec na předávacím místě bez jakýchkoli informací tak dlouho, než pošta dorazí. Např. při 13. ročníku dosáhl součet časových ztrát na jednotlivých úsecích až šestihodinového celkového zpoždění na území české republiky. A naopak v 16. ročníku dorazili jezdci na hranice s Rakouskem o šest hodin dříve. Ale i v současné době boomu mobilních telefonů však jezdci při jízdě XP tuto komunikaci mezi sebou úmyslně nepoužívají, a tím je i nyní zachována historická podstata celé věci. V tomto nedočkavém čekání jezdce na okamžik, kdy se konečně v dáli na obzoru objeví dvě červené tečky na koních, měnící se postupně v poštovní uniformy XP, či zazní-li nocí zvuk poštovní trubky a jsou vidět pouze mihotavá světélka baterek signalizující příjezd jezdců s poštou, v tom tkví jedno z kouzel, pro která jezdci toto vše absolvují. Termín "včas" je dnes potřeba dodržovat i na mezinárodní bázi. Na schůzce šéfů XP jednotlivých zemí jsou domluveny termíny pro předávky na hranicích. A pak už začíná mravenčí organizační práce šéfů a předáků větví na jedné straně a jezdců a postmasterů na straně druhé, aby XP dorazil a odjel z hranic "včas".
Žádné komentáře